Хор судлалын үндэс хичээл 5 сарын 5-ны өдөр эхэлнэ!

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт 4 сарын 20-ны өдөр эхэлнэ.

Сүүлд засварласан: Tuesday, 4 May 2021, 12:58 PM